"Жаңажол ауылының негізгі орта мектебі Ерейментау ауданы білім бөлімі Ақмола облысының білім басқармасы" КММ
  КГУ "Основная средняя школа села Жанажол отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области"  

СоцСети

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Қарағанды академиясы

№ исх: 1-4-3/1399   от: 22.10.2020

№ вх: 8174   от: 04.11.2020

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

         БӘРІМБЕК БЕЙСЕНОВ атындағы

 ҚАРАҒАНДЫ

АКАДЕМИЯСЫ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАРАГАНДИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ

     имени БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА

           100021, Қарағанды қаласы, Ермеков көшесі, 124                                                100021, г. Караганда, ул. Ермекова, 124

                Тел.: (7212) 30-33-95 (қабылдау бөлмесі),                                                            Тел.: (7212) 30-33-95 (приемная),

                               факс: (7212) 30-33-92                                                                                          факс: (7212) 30-33-92

           

Шығ.№ 1-4-3/1399

2020ж. 22.10.

 

Білім басқармаларының

басшыларына ___________________

    тізім бойынша

 

Кәсіби бағдар беру жұмысы мектептер мен колледждердің қызметінде маңызды орын алады, өйткені ол білім беру жүйесін елдің экономикалық жүйесімен байланыстырады. Қоғамның әл-ауқаты үшін мектептің әрбір түлегі өз мүдделеріне, бейімділігіне барынша толық қолдануын тауып, кәсіби қызмет жүйесінде өз орнын іздеуде уақытты, күш-жігерді, құралдарды жоғалтпауы, ең көп пайда алып, өз еңбектерінен терең қанағат алуы қажет.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы – ІІМ Арнайы білім беру мекемелері жүйесіндегі "құқық қорғау қызметі" мамандығы бойынша күндізгі оқыту нысаны бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес бакалавриат бағдарламалары бойынша даярлықты жүзеге асыратын жалғыз жоғары оқу орны.

Баяндалғанның негізінде Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының басшылығы Академияның кәсіби бағдар беру материалдарын білім басқармаларының ресми беттерінде, сондай-ақ әлеуметтік желілерде орналастыруға көмек көрсетуді сұрайды.

Сонымен қатар Сіздің өңіріңіздің мектептері мен колледждерімен бірлескен кәсіби бағдар беру онлайн іс-шараларын өткізуге ниет білдіреміз.

Әрі қарай ынтымақтастық пен өзара іс-қимылды нығайтуға үміттенеміз!

 

Қосымша: бейнероликтер және ақпараттық буклеттер

 

Құрметпен,

 

Бастық                                                                                          А. Дәрменов

 

 

 

Орын.: Сасин А.Г.

Тел.:8-701-736-5900

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

         БӘРІМБЕК БЕЙСЕНОВ атындағы

 ҚАРАҒАНДЫ

АКАДЕМИЯСЫ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАРАГАНДИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ

     имени БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА

           100021, Қарағанды қаласы, Ермеков көшесі, 124                                                100021, г. Караганда, ул. Ермекова, 124

                Тел.: (7212) 30-33-95 (қабылдау бөлмесі),                                                            Тел.: (7212) 30-33-95 (приемная),

                               факс: (7212) 30-33-92                                                                                          факс: (7212) 30-33-92

 

Исх.№ 1-4-3/1399

от 22.10.2020 года

Руководителям

управлений образования_____________

                                                 по списку

 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школ и колледжей, так как она связывает систему образования с экономической системой страны. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил наиболее полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе профессиональной деятельности, мог принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда.

В настоящее время Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова – это единственное высшее учебное заведение в системе специальных образовательных учреждений МВД, осуществляющий подготовку по программам бакалавриата в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования по очной форме обучения по специальности «Правоохранительная деятельность».

В связи с изложенным, руководство Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова просит оказать содействие в размещении профориентационных материалов Академии на официальных интернет-страницах управления образования, а также в социальных сетях.

Кроме того, будем рады проведению совместных профориентационных онлайн мероприятий со школами и колледжами Вашего региона.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и укрепление взаимодействия!

 

Приложение: видеоролики и информационные буклеты

 

С уважением,

 

Начальник                                                                                   А. Дарменов

Исп.: Сасин А.Г.

Тел.:8-701-736-5900

 

 

 

РЕЕСТР

на отправку почты

 

№п/п

Управления образования

Эл.адрес

1

УО г. Нур-Султан

bilim@astana.kz

2

УО г. Алматы

u.edu@almaty.gov.kz

3

УО г. Шымкент

goo_shymken2006@mail.ru

4

УО Акмолинской области

akmoedu@akmoedu.kz

5

УО Актюбинской области

b.umarova@aktobe.gov.kz

6

УО Алматинской области

almaobldo@mail.ru

7

УО Атырауской области

uoatyrau@mail.ru

obl.akimat@atyrau.gov.kz

8

УО ЗКО

zkodo@mail.ru

9

УО Жамбылской области

taraz_0000@mail.ru

10

УО Карагандинской области

karuo@rambler.ru

b.adekenova@karaganda-region.gov.kz

11

УО Костанайской области

dep@kostanay.gov.kz

12

УО Кызылординской области

info@edu.orda.gov.kz

13

УО Мангистауской области

Bilim.baskarmasy@mangystau.gov.kz

14

УО Павлодарской области

kense.do@pavlodar.gov.kz

15

УО СКО

uosko@sko.kz

 uosko@mail.ru

16

УО ВКО

bilim@akimvko.gov.kz

17

УО Туркестанской области

r.zhailaubai@ontustik.gov.kz

t.akimat@ontustik.gov.kz

 

Жаңартылған күні: 09.11.2020 12:28
Құрылған күні: 09.11.2020 12:28

Текст